ยินดีต้อนรับเข้าสู้ผลงานการวาดรูปและนิทาน

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กิจกรรมการวาดภาพระบายสี

 แบ่งออกเป็น 2 ช่วง

         1. การวาดภาพลายเส้นด้วยปากกา ( ไม่ต้องร่างด้วยดินสอ )

-ต้องวางแผนก่อนวาดด้วยการจุดกำหนดขนาดภาพที่เราต้องการ  แล้วลากเส้นไปตามจุดที่กำหนดไว้เพราะ จะทำให้ได้ภาพใกล้เคียงกับต้นฉบับ
-ถ้าต้อการงให้ภาพออกมาสวยงามให้ใช้การลากเส้นเพียงเส้นเดียว ไม่ต้องลากซ้ำกัน

         2. การระบายสี
 
1.ให้แบ่งสีออกเป็น  2 กลุ่มคือ กลุ่มสีโทนร้อนและสีโทยเย็น
2.จำแนกสีเป็นกลุ่มๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน  กลุ่มละ  3  สี  ดังนี้
   สีโทนร้อน มีดังนี้
- ชุดที่ 1 ดำ - น้ำตาล - แดง
- ชุดที่ 2 น้ำตาล - แดง - ส้ม
- ชุดที่ 3 แดง - ส้ม - เหลือง

    สีโทนเย็น มีดังนี้
- ชุดที่ 1 ดำ - น้ำเงิน - เขียวแก่
- ชุดที่ 2 เขียวแก่ - เขียวอ่อน - เหลือง
- ชุดที่ 3 น้ำเงิน - เขียวแก่ - เขียวอ่อน

3.การระบายสีไม่จำเป็นต้องกังวลถึงสีที่เหมือนจริง ฝึกให้มีความคิดอิสระ

4.จะระบายสีให้โดดเด่นควรระบายซ้ำ  2-3  รอบ

5.รอยต่อระหว่างสีควรเกลี่ยให้เรียบเนียน 
 
 

 
ยวแก่ – เขียวอ่อน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น